Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
list icon
list icon

NAUTILUS

NAUTILUS

NAUTILUS

MUSIC WORKSTATION

Nautilus-61: 43 990.00 CZK / 1 799.00 €
Nautilus-73: 53 890.00 CZK / 2 199.00 €
Nautilus-88: 61 190.00 CZK / 2 499.00 €


Kúpiť

NAUTILUS

Pracovné stanice

Príslušenstvo

Video manual

KORG NAUTILUS špecifikácie

[Systém, klaviatúra]

Systém: KRONOS System Version 3.0

Klaviatúra: 
88 klávesov: RH3 (Real Weighted Hammer Action 3), A - C
73 klávesov: Natural Touch Semi Weighted, C - C
61 klávesov: Natural Touch Semi Weighted, C – C
Rýchlostná citlivosť je podporovaná, after touch nie je podporovaný.

[Zvukový generátor]

Typy syntézy: 9
SGX-2 Premium Piano (Akustické piano)
EP-1 MDS Electric Piano (Elektrické piano)
HD-1 High Definition Synthesizer (PCM)
AL-1 Analog Synthesizer (Analógový modeling)
CX-3 Tonewheel Organ (Modeling elektrofonického organu) 
STR-1 Plucked String (Fyzikálny modeling)
MOD-7 Waveshaping VPM Synthesizer (VPM syntéza)
MS-20EX Component Modeling Technology (Analógový modeling)
PolysixEX Component Modeling Technology (CMT Analógový modeling)

Maximálna polyfónia*1*2:
SGX-2: 100 hlasov*3
EP-1: 104 hlasov
HD-1: 140 hlasov
AL-1: 80 hlasov
CX-3: 200 hlasov
STR-1: 40 hlasov
MOD-7: 52 hlasov
MS-20EX: 40 hlasov
PolysixEX: 180 hlasov

*1: Vo vzácnych prípadoch, pri veľkom počte súčasne aktívnych efektov náročných na procesor (napríklad viac ako 14 O-Verbov), sa môže polyfónia mierne zredukovať.

*2: Časť viacjadrového procesora v KRONOSe je určená na generovanie hlasov, a samostatná časť na generovanie efektov. KRONOS dynamicky alokuje procesorový výkon hlasov medzi zvukovými jadrami tak, ako je to potrebné. Uvedené maximálne počty hlasov platia keď je 100 % hlasového výkonu priradených jednému zvukovému jadru.

*3: 100 duálnych-stereo nôt (ekvivalent 400 mono hlasov)

Presetové PCM:
496 MB / DISK 2.3G (ROM 1,771 multisamplov, 3,955 bicích samplov)

Vstavané rozširujúce PCM knižnice:
EXs301: German2 D Piano
EXs302: Italian F Piano
EXs303: Japanese Upright U Piano
EXs304: Prepared Piano
EXs305: Historical Keyboards
EXs306: Vintage Keyboards 2
EXs307: Strings & Synths
EXs308: Guitar Collection
EXs309: Bass Collection
EXs310: World Essence
EXs311: Background Loops
EXs312: SFX & Hits
EXs313: Found Percussions
EXs314: Expansion Drums

PCM RAM kapacita:
Pribl. 2GB *4

*4: Pamäť dostupná pre režim Sampling sa mení podľa použitých rozširujúcich PCM knižníc a užívateľskej banky samplov. Po dodaní z výroby je dostupných pribl. 760 MB (pri nahratí súboru s názvom “PRELOAD.KSC”).

Wave sekvencie: 
598 Užívateľská pamäť, 377 Prednahratých
Podpora pre stereo multisample, synchronizáciu jednotlivých nôt a nastavenia tempa.

[SGX-2 Program]

Premium Piano: 
Stereo sampling každej noty, Chromaticky samplovaných až 12 úrovní dynamiky, bez slučkovania. 
Je reprodukovaná damper rezonancia a hluk nechaniky.
Podpora Una Corda samplov.

PCM: 
EXs301 – German2 D Piano
12 úrovní dynamiky, vrátane typu/samplov Ambience Piano
EXs302 – Italian F Piano
12 úrovní dynamiky, bez Una Corda samplov
EXs303 – Japanese Upright U Piano
8 úrovní dynamiky
Exs304 – Prepared Piano 
1-4 úrovne dynamiky

Typy pián: 128 
(Pri továrenskom nastavení, 64 druhov EXs6: German D Piano, EXs7: Japanese C Piano, EXs12: SGX-1 Austrian D Piano, EXs17: Berlin D Piano nehrá zvuk. Treba stiahnuť možnosti. Budú vydané neskôr.))

Ovládanie oscilátora: 
Damper Resonance,
Damper Noise,
Mechanical Noise,
Note Release,
Modeled String Resonance,
Una Corda.

[EP-1 Program]

MDS Electric Piano: 
Typy elektrických pián tine a reed generované Multi-Dimensional Syntézou (MDS), a vintage efektami.

Typy modelov elektrických pián: 7
Tine EP I Early, Tine EP I Late, Tine EP II, Tine EP V, Tine EP DMP, Reed EP200, Reed EP200A

Ovládanie oscilátora: 
Harmonic Sound Level, Attack Noise, Level, Release Noise Level, Attack Brightness, Hammer Width

Ovládanie panela:
Tine Type: 
Preamp Volume, Tone (Treble, Bass), Vibrate (On/Off, Intensity, Speed), Amp/Cabinet (On/Off, Drive)

Reed Type:
Preamp Volume, Tone (Treble, Bass), Vibrate (Intensity, Speed), Amp/Cabinet (On/Off, Drive)

Typy efektov: 9
Small Phase, Orange Phase, Black Phase, Vintage Chorus, Black Chorus, EP Chorus, Vintage Flanger, Red Comp, VOX Wah

[HD-1 Program]

Advanced Vector Synthesis: 
Ovládanie hlasitostí oscilátorov a parametrov syntézy a efektov pomocou vektorového joysticku a vektorovej obálky synchronizovanej do tempa. 

Štruktúra:
Single: iba OSC1, Double: OSC1 a OSC2.
Double režim umožní vrstviť dva úplne samostatné syntetizátorové hlasy, každý so svojím vlastným oscilátorom prepínaným dynamikou, duálnym filtrom, obálkami, LFO, atď.
Drums: jedna sada bicích, Double Drums: dve sady bicích.

Oscilátory:
8 rýchlostných zón pre oscilátor s prepínaním, prelínaním a vrstvením
Každá zóna môže hrať mono alebo stereo multisample, alebo wave sekvencie

Filtre: 
Dva multi-režimové filre na hlas (low-pass, high-pass, band-pass a band-reject), štyri režimy zapojenia filtrov (single, serial, parallel a 24 dB)

EQ: 
Tri pásma s parametrickými stredmi

Driver: 
Obvod nelineárneho drivera a low boost pre hlas

Modulácia: 
Tri generátory obálok, dva LFO pre hlas, všeobecný LFO, 4 generátory sledovania klávesov, AMS (Alternate Modulation Source), dva AMS mixy
Funkcia Quick Layer / Split

[EXi Program Common]

Advanced Vector Synthesis: 
Ovládanie hlasitostí oscilátorov a parametrov syntézy a efektov pomocou vektorového joysticku a vektorovej obálky synchronizovanej do tempa. 

Modulácia: 
Všeobecný Step Sequencer, AMS (Alternate Modulation Source), všeobecný LFO, 2 generátory sledovania klávesov

EQ: 
Tri pásma s parametrickými stredmi

[AL-1 Program]

Oscilátory: 
Ultra-nízky aliasing, OSC1, OSC2, Sub-oscilátor a šumový generátor; kruhová modulácia, FM a Sync 

Audio vstup: 
Externé audio sa dá procesovať kruhovým modulátorom, filtrom, driverom, zosilňovačom a ekvalizérom

Filtre: 
Dva multi-režimové filre na hlas (low-pass, high-pass, band-pass a band-reject), štyri režimy zapojenia filtrov (single, serial, parallel a 24 dB), Multi Filter režim (iba Filter-A; modulovateľný mix Low Pass, High Pass, Band Pass a suchého vstupu pre tvorbu širokej palety unikátnych typov filtrov a efektov)

Driver: 
Obvod nelineárneho drivera a low boost pre hlas

Modulácia: 
Päť generátorov obálok, štyri LFO pre hlas, dva AMS mixy; Step Sequencer pre hlas.
Funkcia Quick Layer / Split

[CX-3 Program]

Tonewheel Organ Modeling: 
Phase-synchronous tonewheels (clean and vintage modes), percussion, key click, wheel brake

EX Mode: 
Four additional, user-specified drawbars, and expanded percussion.

Internal Effects: 
Rotary speaker, vibrato/chorus, amp modeling with overdrive, 3-band EQ

Drawbar Control: 
Controlled via nine front-panel sliders (via Tone Adjust)

Split: 
Upper, Lower (even in EX mode)

Modulation: 
Two AMS mixers

 [STR-1 Program]

Physically Modeled String: 
Includes physically modeled damping, decay, dispersion, nonlinearity, harmonics, dual pickups, and more. Most string parameters can be controlled in realtime.

String Excitation: 
Three independent excitation sources can be used simultaneously: Pluck, Noise, and PCM. 16 preset “pluck” types, with modulatable width and randomization. Noise generator with saturation and dedicated low pass filter

PCM Oscillator:
KORG’s ultra-low-aliasing technology, as introduced in the HD-1; 4 velocity zones per oscillator; Uses any mono Multisamples, including ROM, EXs, User Sample Bank, or Sampling Mode. Supports Virtual Memory.

Excitation Filter: 
Dedicated 2-pole multimode filter for shaping the string excitation. Filter can be enabled/disabled separately for each excitation source. Low Pass, High Pass, Band Pass, and Band Reject modes

Audio Input and Feedback: 
Run real-time audio through the string, including feedback through effects. Modeled feedback includes modulate-able instrument-to-amp distance and orientation.

Filters: 
Dual multi-mode filters per voice; Single, Serial, Parallel (with split stereo output), and 24dB (4-pole) configurations. Low Pass, High Pass, Band Pass, and Band Reject modes

Multi Filter Mode (Filter A only).
Modulatable mix of Low Pass, High Pass, Band Pass, and dry input, for creating a wide variety of unique filter types and effects

Modulation:
5 Envelopes, 4 per-voice LFOs, 2 Key Track generators, String Tracking generators, 4 AMS Mixers.

[MOD-7 Program]

Waveshaping VPM Synthesizer: 
Combines Variable Phase Modulation (VPM), Waveshaping ring modulation, PCM sample playback, and subtractive synthesis; Able to convert-load SYX files.

Oscillators: 
6 VPM/Waveshaper/Ring Modulation Oscillators: 
Phase and modulatable pitch per oscillator. 101 Waveshaper tables plus modulatable Drive and Offset. Use as oscillators, or as Waveshapers or Ring Modulators for other signals.

PCM Oscillator: 
KORG’s ultra-low-aliasing technology, as introduced in the HD-1. 4 velocity zones per oscillator.Uses any mono Multisamples, including ROM, EXs, User Sample Bank, or Sampling Mode. Supports Virtual Memory.

Audio input: 
Run real-time audio through the VPM Oscillators and filters.

Filters: 
Dual multi-mode filters per voice. (Low Pass, High Pass, Band Pass, and Band Reject modes) , Two types of filter looping (Parallel and 24 dB “4-Pole”)

Multi Filter mode (Filter A only):
Modulatable mix of Low Pass, High Pass, Band Pass, and dry input, for creating a wide variety of unique filter types and effects

Patch Panel: 
Supports both preset algorithm (78 types) selection and free patching.Three 2-in, 1-out mixers for scaling and merging audio, fully modulatable, with phase inversion. Main 6-input stereo mixer, with modulatable pan and volume, plus phase inversion

Modulation: 
10 Envelopes, 4 per-voice LFOs, 9 Key Tracking generators, Per-voice Step Sequencer, 4 standard AMS Mixers plus 4 simple AMS Mixers.

[MS-20EX Program]

Oscillators: 
Ultra-low-aliasing oscillators; VCO1, VCO2, Ring Mod, Pink and White Noise Generator

Audio Input: 
Run real-time audio through the synthesis engine and ESP (External Signal Processor)

Filters: 
12dB/octave High Pass and Low Pass self-resonant filters

ESP section:
24dB/octave Low Cut and High Cut filters, available per voice.

Patch Panel: 
Patchable audio and modulation, at audio rates

Patch Points: 
Keyboard:
Keyboard CV Out, Keyboard Trigger Out, VCO1+VCO2 CV In, VCO2 CV In

VCO:
VCO1+VCO2 External Frequency Control In, VCO1 Out, VCO2 Out

VCF:
External Signal In, External HP Filter Cutoff Frequency Control In, External LP Filter Cutoff Frequency Control In, HPF Out, LPF In, LPF Out

VCO+VCF:
Total External Modulation In

VCA: 
External Initial Gain Control In, VCA In

EG:
EG1 Envelope Signal Normal Out, EG1 Envelope Signal Reverse Out, EG1+EG2 Trigger In, EG1 Trigger In, EG2 Envelope Signal Reverse Out

MG:
Triangle Out, Rectangle Out

Noise Generator:
Pink Noise Out, White Noise Out

Sample and Hold:
Clock Trigger In, Sample Signal In, S/H Out

Modulation VCA:
Control Voltage In, Signal In, Signal Out

Manual Controller:
Control Wheel Out, Momentary Switch

ESP:
Signal In, AMP Out, BPF In, BPF Out, F-V CV Out, Envelope Out, Trigger Out

Others:
EXi Audio In, Mixer 1 In, Mixer 1 Out, Mixer 2 In, Mixer 2 Out

ESP (External Signal Processor):
Use incoming audio as a trigger and/or CV source.

Modulation:
Original DAR (Delay, Attack, Release) and HADSR (Hold, Attack, Decay, Sustain, Release) EGs 1 &2,
Original MG (with MIDI sync), Sample-and- Hold, MVCA, NAUTILUS: 4 additional multi-stage Envelopes, 4 additional per-voice LFOs, and 4 AMS Mixers.

[PolysixEX Program]

Oscillators:
VCO: Saw, Pulse, PWM
Sub Oscillator: Off, 1 octave below, 2 octaves below

Filter: 
24dB(4-Pole) Octave Low Pass self-resonant filter

Effects:
Integrated Polysix Chorus, Phaser, and Ensemble

Arpeggiator: 
Integrated MIDI-synced arpeggiator, with adjustable Range, Mode, and Latch

Modulation: 
Polysix: Original ADSR EG and MG (with MIDI sync).
NAUTILUS: 2 additional multi-stage Envelopes, 2 additional per-voice LFOs, and 4 AMS Mixers.

[Combination]

Number of Timbres, Master Keyboard Functionality: 
16 Maximum 
Keyboard and velocity splits, layers, and crossfades of up to 16 Programs and/or external MIDI Devices
The tone adjust parameter function lets you modify program settings, and the master keyboard function lets you control external MIDI devices

Advanced Vector Synthesis: 
Control oscillator volumes and synthesis & effects parameters via the Vector Joystick and the tempo-synchronized Vector Envelope.
Quick Layer / Split function

[Drumkit]

System: 
Assignable stereo/mono samples with 8 velocity zones per oscillator (with crossfade functions)

[Number of Programs/Combinations/Drum kits] 
2,560 user memory programs (1,920 [1,280 HD-1+640 EXi] come preloaded)
1,792 user memory combinations (256 come preloaded)
264 user memory drum kits (104 come preloaded)
256 GM Level2 preset programs + 9 GM Level 2 drum preset programs

[Set List]

Number of Set Lists/Slots: 
128 set lists, 128 slots per set list
Each set list provides a 9-band graphic EQ, and a Tone Adjust function that allows program settings to be adjusted. Transpose setting. Hold Time setting of Smooth Sound Transition (SST) supported for each slot.

[Sampling]

System: 
Open Sampling System (resampling, In-Track sampling)

Bit Depth/Sampling Frequency:
RAM: 16-bit/48 kHz stereo/mono sampling
DISK: 16 or 24-bit/48 kHz 

Sampling Time: 
RAM: Depends on the amount of available PCM RAM
DISK: Maximum 80 minutes stereo (879MB: 16bit)

Sample Locations: 
16,000 samples/4,000 multisamples (128 indexes per multisample)

Formats: 
KORG format, AKAI S1000/S3000 data (with advanced Program parameter conversion); SoundFont 2.0, AIFF, and WAVE formats

Editing: 
Time Stretch, Time Slice, Crossfade Loop, and other standard editing features.

[Effects]

Insert Effects: 12
Stereo in / stereo out

Master Effects: 2
Stereo in / stereo out

Total Effects: 
Stereo in / stereo out

Timbre EQ: 
One 3-band EQ for each timbre/track

Effect Types: 197

Modulation:
Dynamic Modulation and Common LFO

Effects Control Busses: 
Stereo side-chaining for compressors, gates, vocoders, etc.

Effect Presets:  
Total 783 preset, Maximum 32 per 1 effect (Preset User)

[Arpeggiator]

Arpeggiator Modules: 
One module in Program mode, two modules in Combination and Sequencer modes

Arpeggio Pattern: 
5 presets + ARP A 2,048 slots (1,593 come Preload) + ARP B 128 slots

Controllers: 
On/Off, Latch, Gate, Velocity, Length, Swing, Tempo

[Drum Track]

Drum Track Patterns: 
1,272 preset (common with the preset patterns of the MIDI sequencer)
1,000 user patterns
Patterns created in Sequencer mode can be converted to drum track user patterns.
Trigger Mode/ Sync / Zone / Swing, Drum SD, Tempo settings can be specified.

[Sequencer/HDR]

Tracks: 
16-track MIDI sequencer + 16-track hard disk recorder + 1 master track. 

Number of Songs: 
200 songs

Resolution: 
1/480

Tempo: 
40.00 – 300.00 (1/100 BPM resolution)

Maximum Memory: 
400,000 MIDI events or 300,000 audio events

MIDI Tracks: 
16 tracks plus the master track, 697 preset / 100 user patterns (per song), 18 preset/16 user template songs,

Format: 
KORG (NAUTILUS, KRONOS, OASYS) format, SMF formats 0 and 1.

Audio Tracks: 
16-track playback, 4-track simultaneous recording, WAV file format 16bit/24bit. 
Maximum Single-file Recording Time (mono): 
80 minutes 

Automation:
Volume, Pan, EQ, and Send1/2; 10,000 regions (max.), Event Anchors, BPM Adjust
RPPR (Realtime Pattern Play and Record):
1 Pattern set per song

Auto Song Setup function

[General]

Disk Mode:
Load, save, utility, data filer function (save/load MIDI System Exclusive data), CD-R/RW (UDF format read/write), ISO9660 Level 1. 

Controllers: 
Joystick, Switches 1 & 2
Arpeggiator Control: On/Off, Latch, Gate, Velocity, Length, Swing, Tempo
DRUM TRACK: On/Off, Swing, Drum SD, Tempo

Displej: 
Grafické 7-palcové TFT rozhranie TouchView, WVGA (800 x 480 bodov), nastaviteľný jas

Základné špecifikácie:
Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 22 kHz, +/-1.0dB, 10 kΩ záťaž
THD+N: 20 Hz - 22 kHz, 0.01 %, 10 kΩ záťaž (typicky)
S/N: 95 dB (typicky)
Dynamický rozsah: 95 dB (typicky)
Presluch: 95 dB, pri 1 kHz (typicky)

Výstupy: 
L/MONO, R, Individuálne 1-4:
1/4” TRS symetrické
Výstupná impedancia: 350 Ω Stereo; 175 Ω Mono (iba L/MONO), 
Nominálna úroveň: +4.0 dBu, 
Maximálna úroveň: +16.0 dBu (pri záťažovej impedancii 600 Ω alevo väčšej)
MAIN VOLUME slider ovláda iba AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO a R

Slúchadlá: 
1/4” stereo jack
Výstupná impedancia: 33 Ω,
Maximálna úroveň: 60 + 60 mW (pri záťažovej impedancii 33 Ω), 
MAIN VOLUME knob (spojený s AUDIO OUTPUT (MAIN))
USB-B:  24-bit, Samplovacia frekvencia: 48 kHz, 2 kanály  
(Digitálny výstup tých istých signálov ako AUDIO OUTPUT (MAIN) L/MONO a R)

Vstupy:
Audio vystupy 1 a 2:
1/4” TRS symetrické
Vstupná impedancia: 10 kΩ
Nominálna úroveň: LINE +4 dBu
Maximálna úroveň: LINE +16 dBu
Nominálna úroveň: MIC –22 dBu
Maximálna úroveň: MIC -10 dBu
Zdrojová impedancia: 600 Ω

USB-B: 24-bit, Samplovacia frekvencia: 48 kHz, 2 kanály

Riadiace vstupy: 
Damper pedál (half damper je podporovaný), priraditeľný spínač, priraditeľný pedál

MIDI: 
In, Out, Thru

USB:
USB A (TYP A) : Na pripojenie externých USB zariadení (QWERTY klaviatúry, MIDI kontroléry, ethernet adaptéry a úložiská) 
USB B (TYP B) : MIDI/audio rozhranie, MIDI: 1 vstup (16 kanálov) / 1 výstup (16 kanálov), Audio: 2 kanály vstup / 2 kanály výstup
*2 vysokorýchlostné USB porty (podporujú 480 Mbps)

Disk:
60 GB SSD (2.5”)

Zdroj napájania: 
sieťová zásuvka, spínač napájania

Rozmery: (Š x H x V) 
88 klávesov:  1437 x 387 x 139 mm
73 klávesov:  1227 x 386 x 116 mm 
61 klávesov:  1062 x 386 x 116 mm 

Hmotnosť: 
88 klávesov:  23.1 kg
73 klávesov:  14.6 kg
61 klávesov:  13.0 kg

Spotreba energie:
40 W

Príslušenstvo: 
napájací kábel, príručka pre rýchly začiatok

[Voliteľné]

== Hardvér ==

XVP-20: Expression/Volume pedál
EXP-2: Nožný ovládač 
DS-1H: Damper pedál
PS-1: Pedálový spínač
PS-3: Pedálový spínač